Ord.mn | Mongolian Mining
| English |  Mobile |  Rss
Ni
  Niobium-(Ниоби) Металл ниоби саарал гангийн өнгөтэй, хувийн жин нь 8.57 г/см3, хайлах тщемператур нь 24150С, буцлах температур нь 33000С. Металл ниоби уян зөөлөн, боловсруулахад хялбар. Хар болон өнгөт металлуудын хамт төрөл бүрийн хайлш, ган хийдэг ба ийм хайлшууд хүчиллэг, шүлтлэг, суурилаг орчинд тэсвэртэй. Ниоби орсон хайлш бат бөх, халуун тэсвэрлэхдээ сайн, зэвэрдэггүй болохоор цөмийн тогоо, пуужин, сансарын техникт хэрэглэнэ. Бага хэмжээгээр химийн болон цахилгаан техникийн үйлдвэрт хэрэглэгддэг.
N

Нанатесла (Nanotesla) – Соронзон урсгалын нягтыг хэмждэг олон улсын нэгж

Цэвэр металл (Native metal) -Байгальд хольцгүй цэвэр байдлаараа буюу өөр элементтэй нэгдээгүй металл.

Нийт хөрөнгийн үнэ цэнэ (Net asset value) - Корпорацийн нийт хөрөнгөөс нийт өр төлбөрийг хассан дүн. Түүнчлэн эзэмшигчдийнөмч буюутайлангийн үнэ цэнэ гэнэ.

Цэвэр өнөөгийн үнэ цэнэ (Net present value) - Төсөл буюу үнэт цаасанд зориулж гаргасан үнэ цэнэ. Тооцоот ирээдүйн орлого ба эрсдэлгүй өгөөжийг тооцно.

Цэвэр ашгийн хувь (Net profit)- Татвар, бүртгэлийнхураамжбуюу элэгдэл зэрэг бүхтөлбөрийг төлждууссаны дараах хувь хэмжээ.

Шатаах зуухны цэвэр өгөөж(Net smelter retum) - Хүдэр буюубаяжмалд байгаа металлын нийт үнэ цэнээс тээвэрлэлт, хайлуулах, дахин баяжуулах зардлыг хассан дүн.

Цэвэр ашиг (Net worth) – Нийт хөрөнгө ба өр төлбөрийн зөрүү.

Нэрлэсэн үнэгүй (No par value) - Хувьцааг гаргах үед уг хувьцаанд тогтсон үнэ байхгүй

байх үе.

Норит (Norite) - Онтариогийн Судбуридбайдаг зэс, никелийн ордод агуулдаг бүдүүн ширхэгтэй, галт уулын чулуулаг.

Шижир (N